Zákaznická podpora (Po - Pá: 8:00 - 16:00): +420 733 641 461

Košík je prázdný

Kariéra - nabídka práce - Ostrava

Na této stránce uvádíme aktuální nabídku volných pracovních pozic ve firmě FLOMAT s.r.o., Ostrava - Třebovice (Poruba). V případě zájmu o jednu z nabízených pracovních pozic nás prosím kontaktujte na email martin.slauer@flomat.cz nebo použijte formulář na konci stránky, děkujeme.

Našim zaměstnancům nabízíme osobní rozvoj, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké výhody a příjemný pracovní kolektiv. U některých pracovních pozic možnost pružné pracovní doby.

Pracoviště a základní firemní benefity

 • pracoviště Ostrava - Třebovice (Poruba) - sklady a kanceláře
 • dobrý dojezd MHD, bezproblémové parkování
 • stravenky/příspěvek na stravování
 • multisport karta
 • občerstvení na pracovišti zdarma
 • stabilní firma, příjemné firemní zázemí
 • za každý odpracovaný rok 1 den dovolené navíc (max 5 dní)
 • sleva na firemní výrobky/služby

Aktuálně dostupné pracovní pozice

 

 

Asistent prodeje a zákaznického servisu - PL, DE, NL

Náplň práce

 • zákaznická podpora - komunikace se zákazníkem
  • poradenství
  • navádění objednávek mimo e-shop (z PDF, WORD apod.)
  • řešení reklamací, problémových situací
  • komunikace s dopravci, výrobci, dodavateli
  • ostatní práce související s provozem e-shopu
 • podpora prodeje + velkoobchod (B2B)
  • zpracovávání poptávek a kalkulací
  • navádění objednávek mimo e-shop (z PDF, WORD apod.)
  • akvizice velkoobchodních (B2B) partnerů
  • poradenství
 • administrativní podpora
 • korektury textů
 • online marketing

Požadujeme

 • pokročilá znalost práce na PC, internetu
 • samostatnost, systematičnost, spolehlivost, loajalitu
 • perfektní znalost (ideálně rodilý mluvčí) polského nebo/a německého nebo/a nizozemského jazyka - podmínkou
 • komunikativní znalost českého, anglického, německého jazyka - výhodou
 • pracovní doba 7:35 - 16:05

Nabízíme

 • odpovídající finanční ohodnocení a finanční bonusy
 • možnost dalšího růstu a vzdělávání se
 • perspektivu dlouhodobé spolupráce
 • možnost práce i na ŽL
 • pracoviště Ostrava - Třebovice (Poruba)
 • nástup možný IHNED

Hrubá mzda: 28000 - 45000 Kč / měsíc + stravenky + multisport

Máte-li o nabízenou pracovní pozici zájem, použijte formulář na konci stránky, děkujeme.

Sales and Customer Service Assistant - PL

Job description

 • customer support - communication with the customer
  • consultancy
  • guidance of orders outside the e-shop (from PDF, WORD, etc.)
  • solving complaints, problem situations
  • communication with carriers, manufacturers, suppliers
  • other work related to the operation of the e-shop
 • sales support + wholesale (B2B)
  • processing requests and calculations
  • guidance of orders outside the e-shop (from PDF, WORD, etc.)
  • acquisition of wholesale (B2B) partners
  • consultancy
 • administrative support
 • proofreading of texts
 • online marketing

We demand

 • advanced knowledge of working on a PC, the Internet
 • independence, systematicity, reliability, loyalty
 • perfect knowledge (ideally a native speaker) of Polish
 • communicative knowledge of Czech, English, German - an advantage
 • working hours 7:35 - 16:05

We offer

 • corresponding financial evaluation and financial bonuses
 • the possibility of further growth and education
 • perspective of long-term cooperation
 • the possibility of working at Trade Certificate as a freelancer
 • workplace in Ostrava - Trebovice (Poruba)
 • entry possible IMMEDIATELY

Gross salary: 28,000 - 45,000 CZK / month + food stamps + multisport

If you are interested in the offered job position, please contact me martin.slauer@flomat.cz, thank you.

Asystent Sprzedaży i Obsługi Klienta - PL

Opis pracy

 • obsługa klienta - komunikacja z klientem
  • doradztwo
  • prowadzenie zamówień poza e-sklepem (z PDF, WORD itp.)
  • rozwiązywanie reklamacji, sytuacji problemowych
  • komunikacja z przewoźnikami, producentami, dostawcami
  • inne prace związane z obsługą e-sklepu
 • wsparcie sprzedaży + sprzedaż hurtowa (B2B)
  • przetwarzania żądań i obliczeń
  • prowadzenie zamówień poza e-sklepem (z PDF, WORD itp.)
  • pozyskiwanie partnerów hurtowych (B2B)
  • doradztwo
 • wsparcie administracyjne
 • korekta tekstów
 • marketingu internetowego

Żądamy

 • zaawansowana znajomość obsługi komputera PC, Internetu
 • samodzielność, systematyczność, rzetelność, lojalność
 • doskonała znajomość (najlepiej native speaker) języka polskiego
 • komunikatywna znajomość języka czeskiego, angielskiego, niemieckiego - atut
 • godziny pracy 7:35 - 16:05

Oferujemy

 • odpowiednia ocena finansowa i premie finansowe
 • możliwość dalszego rozwoju i edukacji
 • perspektywa długoterminowej współpracy
 • możliwość pracy w ŽL
 • miejsce pracy w Ostrawie - Trebovice (Poruba)
 • możliwość wejścia od zaraz

Wynagrodzenie brutto: 28,000 - 45,000 CZK / miesiąc + bony żywnościowe + multisport

Jeśli jesteś zainteresowany oferowanym stanowiskiem pracy, skontaktuj się ze mną pod adresem martin.slauer@flomat.cz, dziękuję.

Sales and Customer Service Assistant - DE

Job description

 • customer support - communication with the customer
  • consultancy
  • guidance of orders outside the e-shop (from PDF, WORD, etc.)
  • solving complaints, problem situations
  • communication with carriers, manufacturers, suppliers
  • other work related to the operation of the e-shop
 • sales support + wholesale (B2B)
  • processing requests and calculations
  • guidance of orders outside the e-shop (from PDF, WORD, etc.)
  • acquisition of wholesale (B2B) partners
  • consultancy
 • administrative support
 • proofreading of texts
 • online marketing

We demand

 • advanced knowledge of working on a PC, the Internet
 • independence, systematicity, reliability, loyalty
 • perfect knowledge (ideally a native speaker) of German
 • communicative knowledge of Czech, English, Dutch - an advantage
 • working hours 7:35 - 16:05

We offer

 • corresponding financial evaluation and financial bonuses
 • the possibility of further growth and education
 • perspective of long-term cooperation
 • the possibility of working at Trade Certificate as a freelancer
 • workplace in Ostrava - Trebovice (Poruba)
 • entry possible IMMEDIATELY

Gross salary: 30,000 - 45,000 CZK / month + food stamps + multisport

If you are interested in the offered job position, please contact me martin.slauer@flomat.cz, thank you.

Verkaufs- und Kundendienstassistent - DE

Arbeitsbeschreibung

 • Kundenbetreuung - Kommunikation mit dem Kunden
  • Beratung
  • Führung von Bestellungen außerhalb des E-Shops (aus PDF, WORD usw.)
  • Lösen von Beschwerden, Problemsituationen
  • Kommunikation mit Spediteuren, Herstellern, Lieferanten
  • andere Arbeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des E-Shops
 • Vertriebsunterstützung + Großhandel (B2B)
  • Bearbeitung von Anfragen und Berechnungen
  • Führung von Bestellungen außerhalb des E-Shops (aus PDF, WORD usw.)
  • Akquisition von Großhandelspartnern (B2B)
  • Beratung
 • administrative Unterstützung
 • Korrekturlesen von Texten
 • Online Marketing

Wir fordern

 • fortgeschrittene Kenntnisse im Umgang mit PC, Internet
 • Unabhängigkeit, Systematik, Zuverlässigkeit, Loyalität
 • perfekte Kenntnisse (idealerweise Muttersprachler) der deutschen Sprache
 • kommunikative Kenntnisse in Tschechisch, Englisch, Niederländisch - von Vorteil
 • Arbeitszeit 7:35 - 16:05

Wir bieten

 • entsprechende finanzielle Bewertung und finanzielle Prämien
 • die Möglichkeit des weiteren Wachstums und der Ausbildun
 • Perspektive einer langfristigen Zusammenarbeit
 • die Möglichkeit, bei ŽL zu arbeiten
 • Arbeitsplatz in Ostrava - Trebovice (Poruba)
 • Einstieg SOFORT möglich

Bruttogehalt: 30,000 - 45,000 CZK / Monat + Essensmarken + multisport

Wenn Sie an der angebotenen Stelle interessiert sind, kontaktieren Sie mich bitte unter martin.slauer@flomat.cz, danke.

Sales and Customer Service Assistant - NL

Job description

 • customer support - communication with the customer
  • consultancy
  • guidance of orders outside the e-shop (from PDF, WORD, etc.)
  • solving complaints, problem situations
  • communication with carriers, manufacturers, suppliers
  • other work related to the operation of the e-shop
 • sales support + wholesale (B2B)
  • processing requests and calculations
  • guidance of orders outside the e-shop (from PDF, WORD, etc.)
  • acquisition of wholesale (B2B) partners
  • consultancy
 • administrative support
 • proofreading of texts
 • online marketing

We demand

 • advanced knowledge of working on a PC, the Internet
 • independence, systematicity, reliability, loyalty
 • perfect knowledge (ideally a native speaker) of Dutch
 • communicative knowledge of Czech, English, German - an advantage
 • working hours 7:35 - 16:05

We offer

 • corresponding financial evaluation and financial bonuses
 • the possibility of further growth and education
 • perspective of long-term cooperation
 • the possibility of working at Trade Certificate as a freelancer
 • workplace in Ostrava - Trebovice (Poruba)
 • entry possible IMMEDIATELY

Gross salary: 30,000 - 45,000 CZK / month + food stamps + multisport

If you are interested in the offered job position, please contact me martin.slauer@flomat.cz, thank you.

Medewerker verkoop en klantenservice - NL

Functieomschrijving

 • klantenondersteuning - communicatie met de klant
  • advies
  • begeleiding van bestellingen buiten de e-shop (uit PDF, WORD, etc.)
  • oplossen van klachten, probleemsituaties
  • communicatie met vervoerders, fabrikanten, leveranciers
  • andere werkzaamheden die verband houden met de werking van de e-shop
 • verkoopondersteuning + groothandel (B2B)
  • verwerken van aanvragen en berekeningen
  • begeleiding van bestellingen buiten de e-shop (uit PDF, WORD, etc.)
  • acquisitie van groothandelspartners (B2B)
  • advies
 • administratieve ondersteuning
 • proeflezen van teksten
 • online marketing

Wij eisen

 • geavanceerde kennis van het werken op een pc, internet
 • onafhankelijkheid, systematiek, betrouwbaarheid, loyaliteit
 • perfecte kennis (idealiter native speaker) van het Nederlands
 • communicatieve kennis van Tsjechisch, Engels, Duits - een pré
 • werktijden 7:35 - 16:05

Wij bieden

 • overeenkomstige financiële evaluatie en financiële bonussen
 • de mogelijkheid van verdere groei en opleiding
 • perspectief op langdurige samenwerking
 • de mogelijkheid om bij ŽL te werken
 • werkplek in Ostrava - Trebovice (Poruba) / kantoor aan huis
 • INSCHRIJVING DIRECT mogelijk

Bruto salaris: 30,000 - 45,000 CZK / maand + voedselbonnen + multisport

Als u geïnteresseerd bent in de aangeboden functie, neem dan contact met mij op via martin.slauer@flomat.cz, bedankt.

 

 

Obchodní zástupce

Náplň práce

 • prodej námi nabízených produktů
 • B2B - získávání nových velkoobchodních zákazníků
 • B2C - akvizice a přímý prodej koncovým zákazníkům
 • zpracovávání kalkulací, poptávek, výběrových řízení
 • spolupráce na marketingových aktivitách firmy

Požadujeme

 • zkušenosti v oblasti prodeje a marketingu
 • samostatnost, komunikativnost, spolehlivost, loajalitu
 • řidičský průkaz sk. B
 • pokročilá znalost práce na PC, smartphonech, internetu
 • komunikativní znalost AJ - výhodou
 • pružnou pracovní dobu (obvykle cca 7:35 - 16:05)

Nabízíme

 • zajímavou a pestrou práci s velkých potenciálem si postupně vybudovat stálou klientelu zákazníků
 • odpovídající finanční ohodnocení a finanční bonusy
 • možnost dalšího růstu a vzdělávání se
 • perspektivu dlouhodobé spolupráce
 • možnost práce i na ŽL (preferováno)
 • pracoviště v Ostravě - Třebovicích (Porubě), trh celá ČR
 • nástup možný IHNED

Mzda: individuální systém odměn (fix + provize) + stravenky + multisport

Máte-li o nabízenou pracovní pozici zájem, použijte formulář na konci stránky, děkujeme.

Produktový manažer

Náplň práce

 • kompletní správa nabízených produktů na e-shopu
  • průběžná aktualizace produktů a jejich cen
  • přidávání nových produktů
  • focení produktů, úprava fotek
  • komunikace s výrobci, dodavateli
  • copywriting, online marketing
  • analýzy, reporting
 • neustálé vzdělávání se v oblasti marketingu

Požadujeme

 • předchozí zkušenosti v oblasti online marketingu (potřebujeme profíka na pokročilé nebo profi úrovni)
 • pokročilá znalost práce na PC, smartphonech, internetu
 • znalost (x)HMTL, CSS - velkou výhodou
 • základní znalost PHP - výhodou
 • znalost Photoshopu - výhodou
 • komunikativní znalost anglického jazyka - podmínkou
 • pracovní doba cca 7:35 - 16:05

Nabízíme

 • odpovídající finanční ohodnocení a finanční bonusy
 • možnost dalšího růstu a vzdělávání se
 • perspektivu dlouhodobé spolupráce
 • možnost práce i na ŽL
 • pracoviště v Ostravě - Třebovicích (Porubě)
 • nástup možný IHNED

Hrubá mzda: 28000 - 33000 Kč / měsíc + stravenky + multisport

Máte-li o nabízenou pracovní pozici zájem, použijte formulář na konci stránky, děkujeme.

 

 

Skladník

Náplň práce

 • expedice zásilek, práce související s provozem skladu
  • příjem a zaskladňování zboží
  • vychystávání a expedice zboží
  • vyzvedávání zboží ve výrobě, v externím skladu - řízení služebního osobního vozu / dodávky
  • vykládka kontejnerů
  • obsluha vysokozdvižného vozíku
 • administrativní podpora

Požadujeme

 • dobrá znalost práce na PC, smartphonech, internetu
 • samostatnost, spolehlivost, loajalitu
 • řidičský průkaz sk. B
 • pracovní doba cca 7:35 - 16:05

Nabízíme

 • odpovídající finanční ohodnocení a finanční bonusy
 • perspektivu dlouhodobé spolupráce
 • možnost práce i na ŽL
 • pracoviště v Ostravě - Třebovicích (Porubě)
 • nástup možný IHNED

Hrubá mzda: 25000 - 29000 Kč / měsíc + stravenky + multisport

Máte-li o nabízenou pracovní pozici zájem, použijte formulář na konci stránky, děkujeme.

Specialista marketingu

Náplň práce

 • veškeré práce související s marketingovou podporou firmy
  • online marketing - SEO, SEM, PPC, sociální sítě, srovnávače cen, PR články aj.
  • offline marketing - outdoor marketing, tištěná média, letáky, billboardy apod.
  • tvorba obsahu, copywriting
  • focení produktů/realizací, úprava fotek
  • tvorba videí
  • analýzy, reporting
 • neustálé vzdělávání se v oblasti marketingu

Požadujeme

 • předchozí zkušenosti v oblasti online marketingu (potřebujeme profíka na pokročilé nebo profi úrovni)
 • pokročilá znalost práce na PC, smartphonech, internetu
 • znalost (x)HMTL, CSS - velkou výhodou
 • základní znalost PHP - výhodou
 • znalost Photoshopu - výhodou
 • komunikativní znalost AJ - výhodou
 • pracovní doba cca 7:35 - 16:05

Nabízíme

 • odpovídající finanční ohodnocení a finanční bonusy
 • možnost dalšího růstu a vzdělávání se
 • perspektivu dlouhodobé spolupráce
 • možnost práce i na ŽL
 • pracoviště Ostrava - Třebovice (Poruba)
 • nástup možný IHNED

Hrubá mzda: 30000 - 45000 Kč / měsíc + stravenky + multisport

Máte-li o nabízenou pracovní pozici zájem, použijte formulář na konci stránky, děkujeme.

 

 

Kontaktní formulář

Pole označená * je nutno vyplnit.

Doprava a platba

+420 733 641 461

Projekt „Kreativní vouchery FLOMAT s.r.o.“ byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a ministerstva kultury.

Copyright © 2017-2024 FLOMAT s.r.o., všechna práva vyhrazena. Kopírování jakéhokoliv obsahu bez souhlasu autora stránek je zakázáno.
Zboží zasíláme po celé ČR, např.: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice.
Vedle České republiky působíme také v těchto zemích: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, HR, HU, LT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK. Eshop, maloobchod, velkoobchod. Produkty značky FLOMA®. Mapa stránek.